เมล็ดกาแฟ , โกโก้ , ชา

ID : 79941
Brand : CB - Dark
Model : Dark
Last Update : 31/05/2558 12:56 Preview : 10,918
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท
ID : 79942
Brand : CB - Signature
Model : Signature
Last Update : 31/05/2558 13:11 Preview : 10,251
1 ถุง 250 กรัม ราคา 165 บาท 1 กก. ราคา 590 บาท
ID : 79944
Brand : CB - Grand
Model : Grand
Last Update : 31/05/2558 12:52 Preview : 9,909
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท
ID : 80166
Brand : CB
Last Update : 31/05/2558 12:59 Preview : 10,761
บรรจุ 500 กรัม ราคา : 250 บาท
ID : 89579
Brand : ชาตรามือ
Last Update : 15/10/2556 20:48 Preview : 6,834
ราคา 72 บาท
ID : 89580
Brand : CB
Last Update : 11/05/2557 14:55 Preview : 6,843
1 ถุง 200 กรัม ราคา 350 บาท
ID : 95253
Brand : CB
Last Update : 09/07/2557 20:56 Preview : 6,389
สามารถชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ 1 แพค = 500 g. 250 บาท
ID : 95254
Brand : CB
Last Update : 09/07/2557 20:57 Preview : 5,906
สามารถชงได้กับเครื่องชงเอสเพรสโซ 1 แพค = 500 g. 290 บาท
ID : 95270
Brand : Twinings
Last Update : 13/10/2558 22:54 Preview : 6,355
ID : 100155
Brand : CB
Last Update : 11/05/2557 14:53 Preview : 4,460
บรรจุ 500 กรัม ราคา 230 บาท
ID : 119404
Brand : CB
Model : CB - Extra Dark
Last Update : 31/05/2558 13:17 Preview : 2,367
1 ถุง 250 กรัม = 120 บาท 1 กก. = 390 บาท